ชีววิทยา ม.4

บทเรียนชีววิทยา ม.4เทอม1

หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยา

บทที่1 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต

1.1 สิ่งมีชีวิตคืออะไร

-สิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ์

-สิ่งมีชีวิตต้องการสารอาหารและพลังงาน

-สิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโตมีอายุขัยและขนาดจำกัด

-สิ่งมีชีวิตมีการตอบสนองต่อสิ้งเร้า

-สิ่งมีชีวิตมีการรักษภาพดุลยภาพของร่างกาย

-สิ่งมีชีวิตมีลักษณะจำเพาะ

-สิ่งมีชีวิตมีการจัดระบบ

1.2 การศึกษาชีววิทยา

2.1 การศึกษาชีววิทยา

-การตั้งสมมติฐาน

-การตรวจสอบสมมติฐาน

-การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

-การสรุปผลการทดลอง

2.2 กล้องจุลทรรศน์

-กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง

-กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

บทที่ 3 เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

3.1 สารอนินทรีย์

-น้ำ

-แร่ธาตุ

3.2 สารอินทรีย์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s